საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ახალციხის სატყეო უბნის წინუბნის სატყეოში გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის, შპს ,,კუშა 2011“-ზე გაცემული N1000028 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრული ტყითსარგებლობის გეგმის პროექტი

ახალციხის სატყეო უბნის წინუბნის სატყეოში გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის, შპს ,,კუშა 2011“-ზე გაცემული N1000028 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრული ტყითსარგებლობის გეგმის პროექტი

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები04 ივნ. 2020

ბეჭდვა

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს განცხადება

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივლისის №179 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესი“-ს მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, საჯარო განხილვისათვის წარმოგიდგენთ ამავე სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის (ყოფილი სამმართველოს) ახალციხის სატყეო
უბნის წინუბნის სატყეოში გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის, შპს ,,კუშა 2011“-ზე გაცემული N1000028 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრული ტყითსარგებლობის გეგმის პროექტს.

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2020 წლის 25 ივნისამდე. წარმოდგენილი პროექტის საჯარო განხილვა, მისი შემდგომი დამტკიცებისათვის, ჩატარდება სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოში (მისამართი: გულუას N6).