სამცხე-ჯავახეთი სატყეო სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი:გენადი ბედოიძე

მოიცავს ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.