სამცხე-ჯავახეთი სატყეო სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი:გურამ არაბიძე

მოიცავს ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.