კახეთის სატყეო სამსახური

სამსახურის ხელმძღვანელი:ავთანდილ ირემაშვილი

მოიცავს ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.