საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

უფროსის მოადგილე

ნათია იორდანიშვილი

ნათია იორდანიშვილი

დაბადების თარიღი: 1981 წლის 24 ოქტომბერი

განათლება:

2010 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო ფაკულტეტი - დოქტორანტურა;

2005 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო სამეურნეო მაგისტრი;

2003 - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, სატყეო სამეურნეო ბაკალავრი.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 - 2016 - სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტის უფროსი;

2013 თებერვალი-მაისი - სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, უფროსი მრჩეველი;

2012 – 2013 - სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, ტყისა და ველური ბუნების მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (1-ლი კატეგორია);

2011 – 2012 - სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, სატყეო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;

2010 – 2011 - სსიპ სატყეო სააგენტო, ტყის მოვლა-აღდგენის სამსახურის უფროსი;

2007 – 2010 - სსიპ სატყეო სააგენტო, ტყის დაცვის განყოფილების უფროსი;

2007 თებერვალი-მარტი - სსიპ სატყეო სააგენტო, ტყითსარგებლობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

2006 - 2007 - სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი, ტყითსარგებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

2005 - 2006 - სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი, კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (თავმჯდომარის თანაშემწე);

2005 მაისი-ივნისი - სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი, ტყის აღრიცხვისა და ტყითსარგებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

2004 - 2005 - სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტი, ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;

2001 - 2003 - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, გარემოსდაცვითი პროექტების კოორდინატორის ასისტენსტი.

ტრენინგები და სხვა მიღწევები:

2012 ოქტომბერი - Hessen Forst, Forestering community forest policy and practice in the mountain regions of the Caucasus - სერტიფიკატი;

2010 დეკემბერი - Hessen-Forst, Forest Management and Policy - სერტიფიკატი;

2010 ნოემბერი - USAID, Sustainable Infrastructure Development - სერტიფიკატი;

2010 ოქტომბერი - Tika, AGM, UNCCD, Erosion control, afforestation and rehabilitation of degraded forest lands techniques - სერტიფიკატი;

2010 მაისი - USAID, Introduction to Effective Partnership - სერტიფიკატი;

2009 დეკემბერი - USAID, Effective Organization Management- სერტიფიკატი;

2009 ივნისი - UN, OSCE, GFMC, ENVISEC, Forest Fire Management - სერტიფიკატი;

2009 ივნისი - USAID, Effective Leadership - სერტიფიკატი;

2009 ივნისი - USAID, Instruction for Effective Leadership - სერტიფიკატი;

2009 მაისი - USAID, Fire Supression and Forest Fire Rehabilitation - სერტიფიკატი;

2007 დეკემბერი - FSC (Forest Stewardship Council) - სამუშაო ჯგუფის დაგეგმვა და შექმნა;

2006 ივლისი - American University for humanities Tbilisi campus training and development centre, International Project Evaluation - სერტიფიკატი.

ენების ცოდნა:

ქართული, ინგლისური, რუსული