უფროსის მოადგილე

დავით ალადაშვილი

დავით ალადაშვილი

დაბადების თარიღი: 1988 წლის 28 სექტემბერი

განათლება:

2011 - 2014 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტის მენეჯერი, სატრანსპორტო და მანქანათამშენებლობის ფაკულტეტი, დოქტორი

2009 – 2011 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტის მენეჯერი, სატრანსპორტო და მანქანათამშენებლობის ფაკულტეტი, მაგისტრი

2005 – 2009 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრანსპორტის მენეჯერი, სატრანსპორტო და მანქანათამშენებლობის ფაკულტეტი, ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება:

2014 – 2019 წლის 1 თებერვალი - მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახურის უფროსი, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

2014 წლის მაისი-აგვისტო - ინფორმაციული ანალიზისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალისტი, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

2014 წლის აპრილი-მაისი - ანალიტიკური დეპარტამენტის სპეციალისტი, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

2013 - 2014 ლოჯისტიკის მენეჯერი, შპს „სერვის მენეჯმენტი“

2012 - 2013 - ლოჯისტიკის მენეჯერი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Noli

2012 წლის აპრილი-სექტემბერი - პროტოკოლის კოორდინატორი, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

2011 – 2012 - მონიტორინგის დეპარტამენტის მონიტორინგის სამმართველოს სპეციალისტი, სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო

2011 წლის იანვარი-მაისი - სატყეო დეპარტამენტის ტყის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო

2010 – 2011 - ტყის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სატყეო დეპარტამენტი

2010 წლის აგვისტო-სექტემბერი - მონიტორინგის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სატყეო დეპარტამენტი

2009 - 2010 მონიტორინგის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, სატყეო დეპარტამენტი

2008 - 2009 - მარკეტინგის მენეჯერი, შპს G