საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:გიორგი ხაბეიშვილი

ტელეფონი:595 304008

ელ. ფოსტა:giorgi.khabeishvili@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:გიორგი ხაბეიშვილი

ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების ორგანიზებას;
ბ) ტყის სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების, მავნებელ-დაავადებათა მართვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზებას;
გ) კომპეტენციის ფარგლებში დარგობრივი მიმართულებით მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

ტყის აღდგენის სამმართველო

ხელმძღვანელი:ივანე ბეწუკლიშვილი

ტყის დაცვის სამმართველო

ხელმძღვანელი:გიორგი ბერეჩიკიძე