ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:მერაბ მაჭავარიანი

ტელეფონი:599 571588

ელ. ფოსტა:merab.machavariani@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:მერაბ მაჭავარიანი

ტყის მოვლა-აღდგენის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) ტყის აღდგენისა და გაშენების ღონისძიებების ორგანიზებას;
ბ) ტყის სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების, მავნებელ-დაავადებათა მართვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზებას;
გ) კომპეტენციის ფარგლებში დარგობრივი მიმართულებით მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებას.

ტყის აღდგენის სამმართველო

ხელმძღვანელი:ივანე ბეწუკლიშვილი

ტყის დაცვის სამმართველო

ხელმძღვანელი:გიორგი ბერეჩიკიძე