ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:ალექსანდრე ცხოვრებაშვილი

ტელეფონი:577 234141

ელ. ფოსტა:aleksandre.tskhovrebashvili@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:ალექსანდრე ცხოვრებაშვილი

1. ადმინისტრაციული დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:

ა) სააგენტოს ადამიანური რესურსების მართვას;

ბ) სააგენტოს საკანცელარიო საქმიანობის წარმოების უზრუნველყოფას;

გ) სააგენტოსათვის გადმოცემული და სააგენტოს მიერ შეძენილი ქონების მართვას, მათ შორის, სატრანსპორტო ქონების მართვას, ასევე სააგენტოს სარგებლობაში სატრანსპორტო ქონების გადმოცემასთან დაკავშირებული პროცესების ორგანიზებას.

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო

ხელმძღვანელი:მინდია ხაზარაძე

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხელმძღვანელი:თეიმურაზ ქოჩიაშვილი

ტრანსპორტის სამმართველო

ხელმძღვანელი:შოთა კოკაია