სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ახალციხის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ახალციხის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები02 მარ. 2022

ბეჭდვა

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ახალციხის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა