სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომ-ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის  ბორჯომ-ბაკურიანის სატყეო უბნის  ტყის მართვის გეგმა

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები16 თებ. 2022

ბეჭდვა

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის

ბორჯომ-ბაკურიანის სატყეო უბნის

ტყის მართვის გეგმა