ლაგოდეხის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ლაგოდეხის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები05 მარ. 2021

ბეჭდვა

საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო წარმოგიდგენთ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) მასალების საფუძველზე შემუშავებული ტყის მართვის გეგმის პროექტს საჯარო განხილვისთვის. 

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2021 წლის 30 მარტამდე.

ტყის მართვის გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა ჩატარდება სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში (მისამართი: გულუას N6).