ლენტეხის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ლენტეხის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები20 ნოე. 2020

ბეჭდვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო წარმოგიდგენთ, ლენტეხის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) მასალების საფუძველზე შემუშავებული ლენტეხის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტს საჯარო განხილვისთვის. 

გთხოვთ შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2020 წლის 17 დეკემბრამდე. 

ტყის მართვის გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა ჩატარდება სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში 2020 წლის 23 დეკემბერს 12:00 საათზე დისტანციურად ონლაინ პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით. მისამართი: გულუას N6.