საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყეში დაფიქსირებული ხანძრები წლების მიხედვით

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყეში დაფიქსირებული ხანძრები წლების მიხედვით

ტყის ხანძრები16 დეკ. 2019

ბეჭდვა

დანართში წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია 2003-2019 წლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდში დაფიქსირებული ხანძრების შესახებ.