ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყეში დაფიქსირებული ხანძრები წლების მიხედვით

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყეში დაფიქსირებული ხანძრები წლების მიხედვით

ტყის ხანძრები27 სექ. 2022

ბეჭდვა

დანართში წარმოდგენილია დეტალური ინფორმაცია 2007-2022 წლებში ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტყის ფონდში დაფიქსირებული ხანძრების შესახებ.