სტრატეგიული დოკუმენტები საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული დოკუმენტები საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

სტრატეგიული დოკუმენტაცია13 დეკ. 2019

ბეჭდვა

სტრატეგიული დოკუმენტები საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა