ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

საერთაშორისო პროექტები01 იან. 2016

ბეჭდვა

პროექტის მიზანია კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში (სომხეთი საქართველო, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, უზბეკეთი) ტყის მდგრადი მართვისთვის ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება, კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების, აგრეთვე ანგარიშგების სისტემების განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგი
ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული დონის ანგარიშგების სისტემისა და ტყის მდგრადი მართვის ეროვნული კრიტერიუმებისა და ინდიკატორების შემუშავება.

ბიუჯეტი
501,000 დოლარი

დონორი
გაეროს განვითარების ფონდი (UNDA)

განმახორციელებელი
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) 
გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE)