საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ეროვნული სატყეო სააგენტოს ანგარიში

ბეჭდვა

ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა არჩილ ნიკოლეიშვილმა, სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობა და 2019 წლის მნიშვნელოვანი შედეგები, მედიის წარმომადგენლებს გააცნო. ტყეების აღდგენა, ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, ტყის ინვენტარიზაცია, ორგანიზებული ტყითსარგებლობა და ლეგალურ მერქანზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობა - ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რაზეც მედიის წარმომადგენლებმა სააგენტოს ხელმძღვანელობისგან ინფორმაცია სრულად მიიღეს. სატყეო სააგენტოს მთავარ გამოწვევად რჩება ასევე, სათბობი შეშით მომარაგების ახალი მექანიზმი, რეგიონში სამუშაო ადგილების შექმნა და სატყეო განათლების ხელშეწყობა.

შეხვედრა გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GIZ ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართა. ასევე აღსანიშნავია, რომ გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით მომზადდა სატყეო სექტორის საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარი მიზანია სააგენტომ კიდევ უფრო გააუმჯობესოს საზოგადოების ინფორმირება, პროცესის გამჭვირვალობა და ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა.