შეხვედრა სატყეო მიმართულების სტუდენტებთან

ბეჭდვა

ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი არჩილ ნიკოლეიშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სატყეო მიმართულების სტუდენტებს შეხვდა და მათ სატყეო სექტორის სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. 

სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, დარგის განვითარებისთვის, მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა, კვალიფიციური კადრების არსებობა. მთავარი პრობლემაა ის, რომ ქვეყანა შესაბამისი კვალიფიკაციის მეტყევე სპეციალისტების ნაკლებობას განიცდის. ამიტომ, სააგენტოს ინიციატივით, წარჩინებული სტუდენტები სტაჟირებას სატყეო სააგენტოში გაივლიან, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგ, შესაბამის რეგიონულ სატყეო სამსახურებში დასაქმდებიან.

სატყეო სააგენტოს ინიციატივით, ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოებში უკვე დასაქმდა 15 მეტყევე-ტაქსატორი, რომლებიც სააგენტოს სპეციალისტებმა გადაამზადეს.