საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფინანსური დეპარტამენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო პირი:ლია კომახიძე

ტელეფონი:595 000800

ელ. ფოსტა:lia.komakhidze@forestry.gov.ge

ხელმძღვანელი:ლია კომახიძე

ფინანსური დეპარტამენტი უზრუნველყოფს:
ა) სააგენტოს ბიუჯეტის დაგეგმვას, მართვასა და ანგარიშგებას;
ბ) სააგენტოსა და მისი ტერიტორიული ორგანოების საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვას;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვასა და პროცედურების წარმართვას;
დ) სააგენტოსათვის გადმოცემული და სააგენტოს მიერ შეძენილი ქონების მართვა.

საფინანსო სამმართველო

ხელმძღვანელი:ლია კომახიძე

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველო

ხელმძღვანელი:რამაზ ციცქიშვილი

შესყიდვების სამმართველო

ხელმძღვანელი:ნინო გოგია

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველო

ხელმძღვანელი:მინდია ხაზარაძე

ტრანსპორტის სამმართველო

ხელმძღვანელი:შოთა კოკაია