საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეხვედრა მცხეთა-მთიანეთის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან

ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი არჩილ ნიკოლეიშვილი მცხეთა-მთიანეთის მხარის სახელმწიფო რწმუნებულს, დავით ნოზაძეს და მუნიციპალიტეტების მერებს შეხვდა.  უწყების ხელმძღვანელმა შეხვედრის მონაწილეებს სატყეო რეფორმასა და „ტყის ახალი კოდექსით“ გათვალისწინებული ცვილებების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. აღსანიშნავია, რომ ახალი კოდექსით სრულად უქმდება ხე-ტყის დამზადების გრძელვადიანი ლიცენზიები და „სოციალური ჭრის“ პრაქტიკა. ქვეყანაში მდგრადი სატყეო მეურნეობის მართვის მოდელის დანერგვა მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც, საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში,  ე.წ „საქმიანი ეზო“ მოეწყო.  ხე-ტყის დამზადება მოხდება ტყის მართვის ორგანოს მიერ, მოსახლეობა კი, შეძლებს როგორც საშეშე, ასევე სამასალე მერქანი „საქმიან ეზოში“ წლის ნებისმიერ პერიოდში შეიძინოს. შედეგად, მერქნული რესურსის დამზადების მიზნით ტყეთსარგებლობა განხორციელდება გაცილებით ეფექტიანად, შემცირდება ტყეზე უარყოფითი გავლენა, ასევე, მნიშვნელოვნად შემცირდება უკანონო ჭრების რისკები. „ტყის მართვის ახალ მოდელზე გადასვლა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ სექტორი არსებითად გადადის მეურნეობის წარმართვის პრინციპზე. რაც ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ხდის უფრო მოქნილს და ეფექტიანს. სატყეო სააგენტოს შეუძლია გახდეს მნიშვნელოვანი მოთამაშე დასაქმების ბაზარზე, განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში, რაც ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ცხოვრების გაუმჯობესებას. არსებითად მნიშვნელოვანია, ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს სწორი და ზუსტი ინფორმაცია სააგენტოს სერვისების შესახებ, რაშიც მუნიციპალიტეტების მერების როლი მნიშვნელოვანია“, - განაცხადა არჩილ ნიკოლეიშვილმა.ტყის ახალი კოდექსის მიზანია  უზრუნველყოს საქართველოს ტყის ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვა, აგრეთვე, ტყის   რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების შენარჩუნება ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური  ფუნქციების განსახორციელებლად. ტყის მართვის საფუძველი ტყის კოდექსში მოცემული ძირითადი პრინციპები და სამართლებრივი ინსტრუმენტები იქნება.სატყეო სექტორის მართვის განახლებული ინსტიტუციური მოდელი უნდა პასუხობდეს როგორც სატყეო დარგში, ასევე ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს და ითვალისწინებდეს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა ტყის რესურსების რეკრეაციული გამოყენების სტიმულირება და სოფლის განვითარებაში ტყეების როლის ზრდა, რაც თავის მხრივ, შეამცირებს ტყეებზე სოციალურ ზეწოლას.  ახალი ტყის კოდექსით სავალდებულო ხდება სატყეო სექტორში პროფესიონალი კადრების დასაქმება. ტყის მართვის ორგანომ უნდა უზრუნველყოს ტყის მართვაში მეტყევის და სატყეო საქმის სპეციალისტის სტატუსის მქონე პირების სავალდებულო მონაწილეობა.

იხილეთ სრულად

ბორჯომში, პლატოს ტერიტორიაზე „საქმიანი ეზო“ მოეწყო

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, „საქმიანი ეზოს“ მოწყობის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში.  „საქმიანი ეზო“ ბორჯომში, ე.წ. პლატოს ტერიტორიაზე მოეწყო,  რომელიც  დაახლოებით  15  სოფლის მოსახლეობას  მოემსახურება. როგორც  ცნობილია, ეროვნული სატყეო სააგენტო ხე-ტყის დამზადების პრაქტიკას ცვლის. სოციალური ჭრები ეტაპობრივად გაუქმდება, სააგენტო ორგანიზებულად განახორციელებს ხე-ტყის დამზადებას, დახარისხებასა და დასაწყობებას ე.წ. „საქმიან ეზოებში“. აღნიშნული ცვლილება გაუადვილებს მოსახლეობას და კერძო სექტორს ხე-ტყის შეძენას და ტრანსპორტირებას მათთვის სასურველ პერიოდში.„ჩვენი მიზანია ტყითსარგებლობა გახდეს უფრო ეფექტური. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვის ახალ მოდელზე გადასვლა, სწორედ ამის წინაპირობაა, რაც შეამცირებს ტყეზე უარყოფით გავლენას და უკანონო ჭრის რისკებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოსახლეობას გაუადვილდება როგორც საშეშე, ასევე სამასალე მერქანის შეძენა ნებისმიერ დროს“ - განაცხადა ეროვნული სატყეო  სააგენტოს უფროსის მოადგილემ დავით ალადაშვილმა.„საქმიანი ეზოს“ მოწყობისთვის სამუშაოები უკვე დასრულებულია ჯამში 18  ობიექტზე - იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთისა და კახეთის რეგიონებში.  წლის ბოლომდე,  ქვეყნის მასშტაბით,  26 „საქმინი ეზო“ მოეწყობა.

იხილეთ სრულად