საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

იმერეთის სატყეო სამსახურის ვანი-ბაღდათის (ყოფილი ვანის და ბაღდათის) სატყეო უბნის ზეკარის, წყალთაშუას, სულორის, ვანის-საირმეს, ზეინდარის და ვანის სატყეოებში გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის, შპს ,,ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ დეველოფმენთ კო. ლტდ“-ზე გაცემული N1000037 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენ

იმერეთის სატყეო სამსახურის ვანი-ბაღდათის (ყოფილი ვანის და ბაღდათის) სატყეო უბნის ზეკარის, წყალთაშუას, სულორის, ვანის-საირმეს, ზეინდარის და ვანის სატყეოებში გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის, შპს ,,ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ დეველოფმენთ კო. ლტდ“-ზე გაცემული N1000037 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენ

ტყის მართვის და აღდგენის პროექტები26 დეკ. 2019

ბეჭდვა

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს განცხადება


საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივლისის №179 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესი“-ს მე-20 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო, საჯარო განხილვისათვის წარმოგიდგენთ ამავე სააგენტოს იმერეთის სატყეო სამსახურის ვანი-ბაღდათის (ყოფილი ვანის და ბაღდათის) სატყეო უბნის ზეკარის, წყალთაშუას, სულორის, ვანის-საირმეს, ზეინდარის და ვანის სატყეოებში გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის, შპს ,,ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ დეველოფმენთ კო. ლტდ“-ზე გაცემული N1000037 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრული ტყითსარგებლობის გეგმის პროექტს.
გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2020 წლის 16 იანვრამდე.
წარმოდგენილი პროექტის საჯარო განხილვა, მისი შემდგომი დამტკიცებისათვის, ჩატარდება სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოში (მისამართი: გულუას N6).