შეხვედრა რეგიონალური სამსახურების ხელმძღვანელებთან (RU)

შეხვედრა რეგიონალური სამსახურების ხელმძღვანელებთან (RU)

11 September 2017