შიდა ქართლის სატყეო სამსახური

შიდა ქართლის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - კახა გაზდელიანი

მისამართი: ქ. ხაშური, ბორჯომის ქ. #18