შიდა ქართლის სატყეო სამსახური

შიდა ქართლის სატყეო სამსახური

შიდა ქართლის სატყეო სამსახური

მოიცავს გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - გიორგი ნიკოლეიშვილი

მისამართი: ქ. ხაშური, ბორჯომის ქ. #18