სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახური

მოიცავს ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

მისამართი: ქ. ახალციხე, ასპინძის ქ. #32

სამსახურის უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი - ირაკლი ლეთოდიანი