სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური

მოიცავს აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - გიორგი ყაულაშვილი

მისამართი: ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. #58