რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

მოიცავს ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - გიორგი დარახველიძე

მისამართი: ქ. ამბროლაური, სოფ. სადმელი