ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური

ქვემო ქართლის  სატყეო სამსახური

ქვემო ქართლის სატყეო სამსახური

მოიცავს ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - მირიან ოქროპირიძე

მისამართი: ქ. ბოლნისი, დავით აღმაშენებლის ქ. #5