მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური

მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური

მცხეთა-მთიანეთის სატყეო სამსახური

მოიცავს დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვარს.

სამსახურის უფროსი - ლევან ბადაგაძე

მისამართი: ქ. მცხეთა, მუხრანის ქ. #17ა