კახეთის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - გელა კომლაძე

მისამართი: ქ. ყვარელი, დავით აღმაშენებლის ქ. IV ჩიხი #6