იმერეთის სატყეო სამსახური

იმერეთის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - გიორგი ნიკოლეიშვილი

მისამართი: ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა