იმერეთის სატყეო სამსახური

იმერეთის სატყეო სამსახური

იმერეთის სატყეო სამსახური

მოიცავს ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - კახა გაზდელიანი

მისამართი: ქ. წყალტუბო, სოფ. გუმბრა