გურიის სატყეო სამსახური

20 იანვარი 2014

მოიცავს ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს.

სამსახურის უფროსი - კახაბერ ღლონტი

მისამართი: ქ. ოზურგეთი, გ. გიორგაძის ქ. #5