საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

29 იანვარი 2014

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

ნანი მჭედლიშვილი

საკონტაქტო ტელეფონი: 275 39 83

ელექტრონული ფოსტა: info@forestry.gov.ge