საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაცია

29 იანვარი 2014

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

მამუკა ივანიაშვილი

საკონტაქტო ელ. ფოსტა:

info@forestry.gov.ge

mamuka.ivaniashvili@forestry.gov.ge