ვაკანსიები

ვაკანსიები


იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი 24.07.2016
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის მეტყევე 24.07.2016
კახეთის სატყეო სამსახურის საგარეჯოს სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
კახეთის სატყეო სამსახურის დედოფლისწყარო-სიღნაღის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
კახეთის სატყეო სამსახურის თელავის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
ქვემო ქართლის სატყეო სამსახურის წალკა-თეთრიწყაროს სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
შიდა ქართლის სატყეო სამსახურის ქარელის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
იმერეთის სატყეო სამსახურის ჭიათურის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
იმერეთის სატყეო სამსახურის ბაღდათის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
იმერეთის სატყეო სამსახურის ხარაგაულის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
იმერეთის სატყეო სამსახურის საჩხერის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ადიგენის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016
რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახურის ლენტეხის სატყეო უბნის ტყის მცველი 24.07.2016