ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

29 იანვარი 2014

2018 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია  895 ადამიანი, მათ შორის 783 კაცი და  112 ქალი.