ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

2017 წლის თებერვლის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია 1004 ადამიანი. მათ შორის 904 კაცი და 105 ქალი.