ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

2017 წლის თებერვლის მდგომარეობით სააგენტოში დასაქმებულია 904 ადამიანი. მათ შორის 793 კაცი და 111 ქალი.