მიმდინარე პროექტები

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა

16 ნოემბერი 2016
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, სსიპ ერობნული სატყეო სააგენტო წარმოგიდგენთ ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) მასალების საფუძველზე შემუშავებული  ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტს საჯარო განხილვისთვის (16.11.2016. წ-დან 14. 12.2016. წ-მდე).

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარმოადგინოთ 2016 წლის 14 დეკემბრამდე სააგენტოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@forestry.gov.ge

ტყის მართვის გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა ჩატარდება სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში  (მისამართი: გულუას #6) 2016 წლის 15 დეკემბერს.