მიმდინარე პროექტები

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ასპინძა-ახალქალაქის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა

18 ივლისი 2018