მიმდინარე პროექტები

ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

30 მაისი 2018

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტერიტორიაზე ჩატარებული ტყის აღრიცხვის (ინვენტარიზაციის) მასალების საფუძველზე შემუშავებულ ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტს საჯარო განხილვისთვის (30.05.2018 წ-დან 21.06.2018 წ-მდე).

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წარმოადგინოთ წერილობით 2018 წლის 21 ივნისამდე.

ტყის მართვის გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა ჩატარდება სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოში (მისამართი: გულუას #6) 2018 წლის 28 ივნისს.