მიმდინარე პროექტები

სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის ბორჯომ-ბაკურიანის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

21 ოქტომბერი 2014

გთხოვთ, 20 სამუშაო დღის ვადაში მოგვაწოფოთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შემდეგ მისამართზე info@forestry.gov.ge