ბეჭდვითი მედია

სატყეო საქმის სპეციალისტის განახლებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება დაიწყო

სატყეო საქმის სპეციალისტის განახლებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება დაიწყო

29 ნოემბერი 2017