ბეჭდვითი მედია

სტრუქტურული ცვლილებების შემდეგ, სატყეო სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაექვემდებარება, თუმცა კვლავ სააგენტოს სტატუსს შეინარჩუნებს

სტრუქტურული ცვლილებების შემდეგ, სატყეო სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაექვემდებარება, თუმცა კვლავ სააგენტოს სტატუსს შეინარჩუნებს

21 ნოემბერი 2017