ბეჭდვითი მედია

კოლხური ბზის გადარჩენის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების პირველი ეტაპი დასრულდა

კოლხური ბზის გადარჩენის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების პირველი ეტაპი დასრულდა

9 ივნისი 2016