შეხვედრა ფონდის “გაამწვანე საქართველო” თავმჯდომარესთან
7 სექტემბერი 2015

შეხვედრა ფონდის “გაამწვანე საქართველო” თავმჯდომარესთან