ახალი ამბები

ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით მესამე კვარტლის განმავლობაში მერქნული რესურსის საბაზრო ღირებულება ჯიშის და ხარისხის მიხედვით (დღგ–ს ჩათვლით)

ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნით მესამე კვარტლის განმავლობაში მერქნული რესურსის საბაზრო ღირებულება ჯიშის და ხარისხის მიხედვით (დღგ–ს ჩათვლით)

17 აგვისტო 2017