ახალი ამბები

ცაგერის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა შეშით

ცაგერის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა შეშით

11 სექტემბერი 2017

ეროვნული სატყეო სააგენტო საჯარო სკოლების შეშით მომარაგებას აგრძელებს.
ამჯერად, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის სატყეო სამსასხურმა ცაგერის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სათბობი შეშით მომარაგება დაიწყო. დღეისათვის რეგიონის მასშტაბით საშეშე მერქანი შეტანილია სოფელ აღვის, ჩხუტელას, ალპანისა და ღვირიშის საჯარო სკოლებში.
რაჭა- ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის რეგიონში 25 საჯარო სკოლა მომარაგდება 554 კუბ. მეტრი სათბობი შეშით. მიმდინარე წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, სააგენტო შეშით მომარაგებით მომსახურებას ქვეყნის მასშტაბით 1600-მდე საჯარო სკოლას გაუწევს.
საქართველოს 9 რეგიონში საჯარო სკოლების სათბობი შეშით მომარაგების პროცესი მიმდინარე წლის ნოემბრამდე დასრულდება.

ცაგერის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა შეშით
ცაგერის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა შეშით
ცაგერის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა შეშით
ცაგერის საჯარო სკოლების უზრუნველყოფა შეშით