ახალი ამბები

რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება

რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება

2 ნოემბერი 2017

ეროვნულ სატყეო სააგენტოში ასამდე მადლობის წერილია შემოსული რეგიონალური საგანმანათლებლო რესურსცენტრებისა და სკოლების ხელმძღვანელების მიერ, რის საფუძველზეც სააგენტოს უფროსმა თორნიკე გვაზავამ, რეგიონული სამსახურების ხელმძღვანელებსა და მთავარი მეტყევეებს, მადლობა გადაუხადა ამ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოებისათვის და მათგან სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგების მიმდინარეობის დინამიკაზე ანგარიში ჩაიბარა.
დღეის მდგომარეობით სრულად მომარაგებულია 5 რეგიონის სკოლები, 4 რეგიონში სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში გრძელდება. მიმდინარე წელს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად, სააგენტო შეშით მომარაგებით მომსახურებას ქვეყნის მასშტაბით 1600-მდე საჯარო სკოლას გაუწევს. აღნიშნული ინიციატივა არა მხოლოდ სასწავლო დაწესებულებების ხელშეწყობას, არამედ, ქვეყანაში ტყის მდგრადი მართვის დანერგვას შეუწყობს ხელს, რაც მომავალში მერქნული რესურსით სარგებლობის ეფექტურ მექანიზმს შექმნის.

რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება
რეგიონების მასშტაბით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ საჯარო სკოლების საშეშე მერქნით მომარაგება დასასრულს უახლოვდება