ახალი ამბები

სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში

სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში

2 ოქტომბერი 2018

ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით, სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის დასრულებულია. მოსახლეობის საშეშე მერქნით შეუფერხებლად მომარაგებისთვის, სამუშაოები ამჯერად მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, სოფელ ანანურში მიმდინარეობს.
გზების რეაბილიტაცია ხელს შეუწყობს ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებასა და ტყის მოვლა-აღდგენის სამუშაოებს. აგრეთვე, მოსახლეობას გაუადვილდება ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გამოყოფილი ტყეკაფებიდან საშეშე მერქნის გამოტანა.
მიმდინარე სამუშაოების შედეგად გაუმჯობესდება ტყეების ეკოლოგიური მდგომარეობა, ტყის მოვლა-აღდგენის და ხანძართან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტურობა.

სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში
სატყეო-სამეურნეო გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში