ახალი ამბები

სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა

სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა

28 სექტემბერი 2018

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018“-ის ფარგლებში „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიომრვალაფეროვნება და კვლევის მეთოდები“- სამეცნიერო კონფერენცია იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებმა და კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა პრეზენტაციები - ტყეების მდგრადი განვითარება, საქართველოს ტყეებში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ტყეების მდგრადი მართვის ჭრილში, უთხოვრიანი ტყეები, სოფელ ახალსოფლის მიმდებარე ტყეების ტურისტული პოტენციალი - საკითხებზე წარმოადგინეს.
კონკურსის გამარჯვებულები სპეციალურმა ჟიურიმ გამოავლინა. 6 კონკურსანტიდან თითო გამარჯვებულს - უნივერსიტეტის მაგისტრანტს მარად ფირცხელაურსა და ახალსოფლის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეს თათია სვიმონიშვილს, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ნათია იორდანიშვილმა სიმბოლური საჩუქრები გადასცა.
კონკურსის ყველა მონაწილეს, კონფერენციის ორგანიზატორებისგან, სერთიფიკატები გადაეცათ.

სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა
სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა
სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა
სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა
სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა
სამეცნიერო კონფერეცნციის - „კახეთის რეგიონის ტყეები, ბიორმავალფეროვნება და კვლევის მეთოდები“ - გამარჯვებულები გამოვლინდა