საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: info@forestry.gov.ge

ტელეფონი: 275 39 83