მიმდინარე პროექტები

იმერეთის სატყეო სამსახურის ხარაგაულის სატყეო უბნის ტყის მეურნეობის მართვის გეგმის განხილვა

იმერეთის სატყეო სამსახურის ხარაგაულის სატყეო უბნის ტყის მეურნეობის მართვის გეგმის განხილვა

20 ოქტომბერი 2014

გთხოვთ, 20 სამუშაო დღის ვადაში მოგვაწოფოთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შემდეგ მისამართზე info@forestry.gov.ge